Press release from Companies

Offentliggjort: 2019-08-28 10:09:10

Raybased AB: Beslut om riktad konvertibelemission till Grundstenen, under namnändring

Raybaseds styrelse har den 28 augusti 2019, i kraft av den extra bolagsstämmans bemyndigande, beslutat genomföra en riktad emission av ett tvåårigt konvertibellån till Grundstenen (under namnändring och ett helägt dotterbolag till Kvarnvreten Fastighets AB) om 5 MSEK till 5,0 procents ränta. Konverteringskursen är 1,85 SEK.

Raybaseds extra bolagsstämma gav 2019-08-13 styrelsen fullmakt att uppta konvertibellån på max 10 MSEK. Tidigare har Brofund Group tecknat sig för 5 MSEK. Med den idag genomförda konvertibelemissionen har Raybased nu fulltecknat konvertibeln om 10 MSEK.


”Raybaseds strategi har varit att inte bara uppta konvertibellån på 10 MSEK till attraktiva villkor utan att även få in långsiktiga ägare med ett eget fastighetsbestånd och med ett stort kontaktnät inom fastighetsvärden. Detta har vi lyckats med genom att Brofund Group och Kvarnvreten tecknat hela konvertibelemissionen. Vi ser fram emot ett givande och fördjupat samarbete,” säger Jonas Almquist, VD Raybased AB.

”Kvarnvreten och Västmanlands Fastighetsskötsel har varit verksamma i fastighetsbranschen i över 50 år. Vi ser att Raybased har lösningarna på många av de utmaningar som fastighetsbranschen har idag. Jag tänker främst på digitalisering, minskade CO2 utsläpp och rätt inomhusklimat,” säger Erik Magnusson VD, Kvarnvreten Fastighets AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Almquist

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: +46 702 58 38 88

jonas.almquist@raybased.com


Lennart Olving  

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com


Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar tekniska system i fastigheter t.ex. värme, kyla, ventilation och belysning. Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybased gör fastigheter smarta, enkelt. www.raybased.com
Bolaget är listat på Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.
 Läs mer hos Cision
Læs mere om Raybased AB