News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2015-10-12 13:33:35

Alzinova AB: EPO har för avsikt att godkänna Alzinovas patentansökan avseende antikroppen ALZ-201

Den europeiska patentorganisationen EPO har idag meddelat sin avsikt att godkänna Alzinovas patentansökan för den monoklonala antikroppen ALZ-201 ("Communication under Rule 71(3) EPC"). Ett slutligt godkännande kommer att utfärdas av EPO efter översättning av patentkraven till tyska och franska. Alzinova gör bedömningen att detta kommer att ske under Q1 2016.

Antikroppen ALZ-201 har framtagits med hjälp av Alzinovas patenterade AßCC-teknologi. Teknologin möjliggör läkemedelsutveckling specifikt riktad mot de s.k. ”oligomerer” som spelar en central roll i Alzheimers sjukdom. Antikroppen ALZ-201 är 100% specifik för oligomererna, och befinner sig för närvarande i valideringsfas. Som en del av detta arbete utvärderas den som diagnostiskt verktyg för att identifiera Alzheimerpatienter i ett tidigt skede av sjukdomen.

Patentansökan har tidigare godkänts i USA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förbere­dande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding). Bolaget stöds av och är lokaliserat till GU Ventures inkubator i Göteborg.

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB