News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-05-25 09:26:33

Alzinova AB: Alzinova stärker sin patentportfölj i Europa

Alzinova har slutfört valideringsprocessen avseende patenteringen av antikroppen ALZ-201 i Europa. Valideringen innebär att enskilda europeiska länder nu bekräftat och registrerat patentet på deras respektive marknader. Processen följer det officiella godkännandet av den Europeiska patentorganisationen EPO från den 29 januari, 2016. Patentet kommer att gälla fram till 2031 med möjlighet till förlängning om det registreras som läkemedel.

Den monoklonala antikroppen ALZ-201 har utvecklats med hjälp av Alzinovas patenterade grundteknologi AßCC för att specifikt kunna detektera samt oskadliggöra de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Den används av bolaget som ett specifikt redskap under utvecklingsarbetet av huvudprodukten, vaccinet ALZ-101, och utvärderas även som diagnostiskt verktyg. Därutöver kan den ha terapeutisk potential. ALZ-201 ingår för närvarande i två icke kommersiella samarbeten med globala läkemedelsbolag, som var och en kan utvecklas till kommersiella projekt om de inledande testerna faller väl ut.

Då ALZ-201 klassas som biologisk substans har bolaget valt att validera antikroppen enbart på strategiska marknader. Biologiska substanser kan, p.g.a. sina komplexa strukturer, inte kopieras rakt av vilket dramatiskt höjer utvecklingskostnaderna för liknande läkemedel, s.k. biosimilarer. Att på detta sätt patentstrategiskt säkra nyckelmarknader medför även kostnadsbesparingar för bolaget.

Patentet är nu validerat i Tyskland, Frankrike, och Storbritannien, vilka tillsammans står för över hälften av EU:s totala BNP. Utöver dessa har patentet även validerats på de strategiska marknaderna Nederländerna, Sverige, Irland och Schweiz. Övriga länder inkluderar  Lichtenstein, Monaco och Luxemburg. Antikroppen är sedan tidigare godkänd i USA.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB