News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-09-06 16:06:59

Alzinova AB: Alzinova ingår samarbete med ett medelstort globalt läkemedelsbolag

Alzinova har tecknat ett samarbetsavtal med ett medelstort globalt läkemedelsbolag. Samarbetet omfattar ett projekt kring Alzinovas patenterade AßCC-oligomerer.

Syftet är att använda Alzinovas patenterade teknologi för att utveckla en farmakologisk djurmodell för testning av småmolekylära läkemedelskandidater. Samarbetet består av två delar: En inledande fas där djurmodellen etableras och utvärderas, samt en kommersiell fas där småmolekylerna prövas. Som en del av avtalet, och kopplat till antalet substanser som prövas under den kommersiella fasen, kommer Alzinova att erhålla värdefulla intäkter. För den första substansen kommer intäkterna landa på en halv till en miljon kronor. Dessutom möjliggörs andra kommersiella samarbeten tillsammans med dem framöver.

Det nu ingångna samarbetet är ytterligare ett bevis för att Alzinovas forskning ligger i framkant inom Alzheimerområdet. AßCC-teknologin kan användas, för att utveckla sjukdomsmodifierande terapi, som ett diagnostiskt verktyg och även, som i detta fall, i en modell för utvärdering av andra terapier.

Läkemedelsbolagets testsubstanser har en helt annan target och verkningsmekanism än Alzinovas ALZ-101-vaccin och kommer därför inte konkurrera med detta. Samarbetsavtalet löper under ett år.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen (oligomerer) som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB