News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-11-03 08:48:22

Alzinova AB: Alzinova offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperiod inleds imorgon

I samband med Alzinova AB:s (”Alzinova”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 4 november 2016. Det finns 1 186 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Alzinova och teckningskursen har fastställts till 12,20 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs Alzinova cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader.

Beräkning av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 12,20 SEK per aktie enligt gällande villkor för TO 1, motsvarande högsta strike price i optionsvillkorens prisintervall.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 4 - 25 november 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 23 november 2016. Teaser kommer att offentliggöras när nyttjandeperioden inleds.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2016.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB