News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-11-15 09:05:11

Alzinova AB: Ledande befattningshavare och styrelseledamot ökar innehavet

Alzinova AB meddelar härmed att bolagets VD Per Wester, styrelseledamot tillika CSO Anders Sandberg, styrelsens ordförande Björn Larsson samt styrelseledamot Björn Löwenadler, nyttjat sina teckningsoptioner i bolaget och därigenom ökat sina innehav.

Alzinova AB, vars aktie är noterad på AktieTorget, har erhållit information om att bolagets VD Per Wester, bolagets styrelseledamot tillika CSO, Anders Sandberg, styrelsens ordförande Björn Larsson samt styrelseledamot Björn Löwenadler har nyttjat sina teckningsoptioner. Wester nyttjade 5 740  teckningsoptioner och har nu ett innehav om 13300 aktier. Tidigare innehav var 7560 aktier. Sandberg nyttjade 1 780 teckningsoptioner och har nu ett innehav om 151955 aktier. Tidigare innehav var 150175 aktier. Larsson nyttjade 1276 teckningsoptioner och har nu ett innehav om 4690 aktier. Tidigare innehav var 3414 aktier. Löwenadler nyttjade 638 teckningsoptioner och har nu ett innehav om 2345 aktier. Tidigare innehav var 1707 aktier.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 25 november 2016. Teckning ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 25 november 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 23 november 2016.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2016.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB