News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2016-12-13 08:50:39

Alzinova AB: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Alzinova AB (”Alzinova”) meddelar idag, den 13 december 2016, att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 25 november 2016, nu registrerats hos Bolagsverket.

1 166 400 nya aktier har registrerats, vilket innebär att antalet aktier i Alzinova efter registrering hos Bolagsverket uppgår till 5 478 400 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 1 440 819,20 SEK. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 21 december 2016. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först efter ovan beräknat datum.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2016.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB