News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2017-08-14 09:53:57

Alzinova AB: Alzinova beviljas patent för ALZ-101 i Kanada

Alzinova AB ("Alzinova") kan idag meddela att patentansökan för bolagets vaccin och grundteknologi kommer att godkännas i Kanada, som utgör den åttonde största läkemedelsmarknaden globalt.

Godkännandet ger ett starkt skydd för grundteknologin AßCC och ALZ-101. Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängningar en bra bit in på 30-talet.

-Ett viktigt steg i vår strategi att fortsatt förstärka våra patentskydd. Med det kanadensiska patentet får vi också en starkare position på den mycket viktiga nordamerikanska marknaden, säger Per Wester, VD på Alzinova.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester - VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom - en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB