News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-02-28 08:35:46

Alzinova AB: Alzinova inleder GLP-toxikologistudie på vaccinet ALZ-101

Idag administreras den första behandlingsdosen av Alzinovas vaccin ALZ-101 till Makakapor i den slutliga säkerhets- och immunogenicitetsstudien som görs innan vaccinet kan testas i människor.

I denna studie, som genomförs enligt ett fastställt regelverk som kallas ”GLP” (för Good Laboratory Practice), skall 20 försöksdjur behandlas: 10 honor och 10 hanar. Djuren delas in i en aktiv grupp som ges vaccinet och en som ges placebo. Totalt kommer fem doser att ges med två veckors mellanrum. Därefter undersöks 6 djur från vardera gruppen medan övriga djur går in i en återställningsfas om 4 veckor innan dessa undersöks. En detaljerad toxikologisk undersökning samt analys av immunsvaret kommer att genomföras på samtliga apor. Alzinova förväntas erhålla rapporten för studien i oktober 2018. Detta är något tidigare än vad bolaget räknat med. Studieresultatet kommer att utgöra en av hörnstenarna när Alzinova ansöker om att inleda klinisk prövning på patienter senare under 2018.

-          Det känns fantastiskt att vi nu inleder GLP-toxikologistudien för vaccinet, ALZ-101. En framgångsrikt genomförd studie är en av de absolut viktigaste prekliniska milstolparna som varje läkemedelskandidat måste nå. Förutsatt att allt fortsätter enligt plan är förutsättningarna mycket goda att vi kommer inleda den kliniska studien i år, säger Per Wester, VD på Alzinova AB.

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Per Westers försorg, för offentliggörande den 28 februari, 2018. 

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB