News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-06-08 09:22:17

Alzinova AB: Alzinova erhåller stärkt patentskydd för ALZ-101 och grundteknologin i USA

Alzinova AB ("Alzinova") har fått ett förhandsbesked (ett s.k. "notice of allowance") om att en avdelad patentansökan kommer att godkännas i USA - världens största läkemedelsmarknad.

Godkännandet ger ett förstärkt skydd för grundteknologin AßCC och ALZ-101. Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängningar om registrering av läkemedlet uppnås. Den amerikanska marknaden för läkemedel inom Alzheimers uppskattas av företaget GlobalData kunna uppgå till hela 8,1 miljarder USD år 2023, och är således den absolut viktigaste potentiella marknaden för Alzinovas vaccin.

-Det här beskedet är mycket glädjande och innebär att vi förstärker skyddet för våra produkter på den så viktiga amerikanska marknaden. Vi har en strategi att jobba aktivt på att förstärka våra patent och det ger nu tydliga resultat, säger Per Wester, VD på Alzinova.

För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta:

Per Wester – VD

Telefon: +46 70 837 44 33

E-post: per.wester@alzinova.com

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018.

Om Alzinova AB

Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.Läs mer hos Cision
Read more about Alzinova AB