Press release from Companies

Published: 2019-09-06 17:08:21

Miris Holding AB: Miris expanderar distributörnätverk med ny partner i Kuwait

Medtech-bolaget Miris utökar sitt distributionsnätverk med en ny partner för sina mjölkanalysinstrument och tillhörande produkter med Advanced Medical German Co i Kuwait. 

MedTech-bolaget Miris som är ledande inom analysinstrument för humanmjölk, tecknar avtal med Advanced Medical German Co. Företaget, som är en ledande distributör av medicintekniska produkter har en mission att förbättra hälsovårdstjänster. Advanced Medical German Co:s huvudkontor ligger i Kuwait med verksamhet världen över som omfattar Laboratories Division, Life Science Division, Pharmaceuticals Division och en Medical Equipments Division.

- "Det är otroligt roligt att kunna presentera vår första partner till Miris i Kuwait, säger Camilla Myhre Sandberg, VD på Miris. Vi strävar efter att arbeta tillsammans med företag och människor som liksom vi vill driva förändring och göra hälsovårdstjänster mer tillgängliga. Det gynnar oss alla. Vi är övertygade om att en stark partner i Mellanöstern som kan förmedla våra produkter och lösningar kommer gynna neonatalvården i regionen. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Advanced Medical German Co, säger Camilla Myhre Sandberg.

“Miris har skapat sig en exceptionell position på marknaden med sitt analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ som är baserat på många års forskning och utveckling inom neonatal nutrition, säger Dr. Eyad Al Saleh, styrelseordförande på Advanced Medical German Co. “Miris har utvecklat en unik kompetens och expertis inom sitt område och vi ser fram emot ett långsiktigt och fruktbart samarbete tillsammans med Miris.”

Distributionsavtal omfattar; Algeriet, Bahrain, Egypten, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Qatar, Saudiarabien, Palestina, Syrien Förenade arabrepubliken, Tunisien, Jemen och Nigeria.


För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com


Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september, 2019.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription