Reports

Published: 2019-11-08 12:01:53

MenuPay AB: MenuPay offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

MenuPay AB ("MenuPay") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.menupay.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar:

Det tredje kvartalet visar en fin tillväxt i Danmark på över 130% i antalet besökare jämfört med tredje kvartalet 2018. Det är också fint med den fortsatt växande tilltron från såväl restauranger som företag och användare. Vi upplever även i Sverige en bra respons och vi är på gång med att ”göda jorden”, i förberedelse inför lansering av vår nya uppdaterade plattform i Danmark, Sverige och andra internationella marknader.

2019-07-01 – 2019-09-30 (tre månader, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 553.578 (277.815) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -3.027.898 (-2.625.786) SEK.
 • Koncernens kassa och bank uppgick till 6.440.226 (1.256.867) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,25) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 57 % (-174 %).

2019-01-01 – 2019-09-30 (nio månader, koncern)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.519.812 (743.256) SEK.
 • Koncernens driftsresultat (EBITDA) uppgick till -8.670.347 (-9.567.387) SEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,69 (-0,87) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Den 11 juli meddelades att MENUPAY. har ingått avtal om användning av MENUPAYs betalningsapp i NNIT:s personalmatsal. Matsalen drivs av Coor och är den första av sitt slag där MENUPAY kan användas för att betala i matsalens café.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 oktober meddelades att företrädesemissionen som genomfördes under Q2 2019 nu har registrerats på Bolagsverket.
 • Den 22 oktober meddelades att första dag för handel i de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterats som en del av ovan nämnda företrädesemission är den 28 oktober 2019.
 • Den 25 oktober meddelades att Bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2019 senareläggs. Skälet är att Bolaget under den senaste tiden har investerat omfattande resurser på etablering av en organisation och marknadslansering i Sverige, systemutveckling inför en planerad omfattande uppdatering av MENUPAY-plattformen.
 • Den 29 oktober meddelades att MENUPAY har ingått ett samarbetsavtal med Danmarks största arbetsgivare, Köpenhamns Kommun, som har cirka 46 000 anställda. Avtalet är det hittills största för MENUPAY och genom avtalet införs MENUPAY som exklusivt restaurangprogram hos Köpenhamns Kommun.
 • Den 4 november meddelade MENUPAY att Bolaget ingått sitt första stora samarbetsavtal i Sverige. Bolaget har ingått ett avtal med Småföretagarnas Riksförbund, som har över 32 000 mindre företag anslutna, med hundratusentals anställda. Avtalet träder i kraft omgående och lösningen förväntas lanseras som en förmån till samtliga medlemmar i Småföretagarnas Riksförbud under andra halvan av november 2019.


För mer information om MENUPAY, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MENUPAY AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@menupay.com

https://menupay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MENUPAY. Mer än 400 företag har hittills gått med och mer än 70 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Läs mer hos Cision
Read more about MenuPay AB