Press release from Companies

Published: 2021-11-23 15:13:41

Miris Holding AB: Första Miris HMA™ såld till NICU i Arizona

Under åren sedan FDA godkännandet har Miris ständigt ökat sin närvaro på neonatalavdelningar i USA. Arizona ansluter sig nu till de stater som har minst en neonatalavdelning som förbättrar nutritionsvården med Miris HMA™.

Miris erhöll FDA godkännande för Miris HMA™ i december 2018 och har sedan dess aktivt bearbetat den amerikanska marknaden. Pandemins intåg 2020 bromsade upp sjukhusens möjlighet att investera i så kallad "capital equipment", det vill säga större investeringar i medicinteknisk utrustning, ett segment som Miris HMA™ tillhör. Trots detta har företaget sett goda resultat i regionen under pandemin och flera kunder har lyckats få igenom investeringar i företagets analysverktyg även under denna period.

Miris har nu mottagit sin första order från en neonatalavdelning i Arizona. Staten ansluter sig nu till de totalt 25 stater som har minst en Neonatalavdelning som analyserar med Miris HMA™ när Banner University Medical Center nu ansluter sig till Miris familjen. Banner Healths NICU-team är experter på att ta hand om extremt prematura barn födda från vecka 22 till 26. Inköpet har möjliggjorts genom ett anslag från The University of Arizona och utrustningen kommer även att ingå i forskningsprojekt. Utrustningen kommer att levereras i december och målet är att sjukhuset ska vara i gång med analys i januari 2022. Värdet på affären är totalt på dryga 400 000 kr.

"Det är naturligtvis av stor vikt för Miris att ytterligare en stat läggs till i vår kundbas. Vi har sett tidigare att när en NICU i en stat börjar analysera så påverkar det andra NICUs i samma stat. Ingen vill hamna efter sina grannsjukhus när det gäller ny teknik som förbättrar vården de kan erbjuda sina patienter" säger Marie Ekholm, säljchef Miris, "Vi finns nu på neonatalavdelningar i 25 stater, dvs hälften av alla stater i USA, och det intensiva arbetet med att lägga till ytterligare stater i kundbasen fortsätter" avslutar Marie.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription