Published: 11/25/2019 7:17:06 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: RESULTAT EFTER SKATT -2,1 MLN KR (-2,3) I 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Double Bond Pharma redovisade under det tredje kvartalet ett resultat efter skatt på -2,1 miljoner kronor (-2,3) eller -0:08 kronor per aktie (-0:10).

De totala intäkterna uppgick till 1,2 miljoner kronor (0) till största del omfattande övriga rörelseintäkter om 0,9 miljoner kronor.

Vid utgången av rapportperioden hade Double Bond Pharma likvida medel på 8,5 miljoner kronor (6,0).

Bolagets rapport saknar dock rapportering om kassaflödet i bolaget.



          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB