Published: 5/20/2019 8:13:25 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma ställer in extrastämman - nytt datum väntas inom kort

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har enligt ett pressmeddelande ställt in den extra bolagsstämman, som skulle ha ägt rum den 27 maj.

Anledningen till senareläggningen uppges vara att bolaget önskar omarbeta och förtydliga några av punkterna som presenterats i den tidigare kallelsen.

Stämman skulle godkänna utdelningen av samtliga aktier i det delägda dotterbolaget Farmpharma.

En kallelse med nytt datum kommer att offentliggöras inom kort.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB