Published: 8/1/2019 3:50:22 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Transferator AB: Närstående till styrelseledamot köper fler aktier i Transferator

Anette Rasch har den 31 juli köpt 8909 stycken aktier i Transferator där hon är närstående till styrelseledamoten Guntis Brands. Aktierna köptes till kursen 1,20 kronor per aktie, till ett totalt värde av 10 691 kronor.

Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Transferator AB