Published: 11/6/2019 7:22:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: QBNK ökar omsättningen

Teknikbolaget QBNK ökade omsättningen men minskade vinsten något i det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 6,8 miljoner kronor (6,1), en ökning med 11 procent mot föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 164 000 kronor under kvartalet. Abonnemangsintäkternas svarar nu för 78 procent av omsättningen.

Ebitda-resultat blev 1,5 miljoner kronor (1,6), med en ebitda-marginal på 22,1 procent (26,2).

Ebita-resultat blev 1,5 miljoner kronor (1,6), med en ebita-marginal på 22,1 procent (26,2).

Rörelseresultatet blev 1 miljoner kronor (1,1), med en rörelsemarginal på 14,7 procent (18,0).

Resultatet efter skatt blev 0,8 miljoner kronor (0,9), en minskning med 11 procent mot föregående år.

"Den positiva utvecklingen i bolaget fortsätter. Under tredje kvartalet ökade våra SaaS abonnemangsintäkter med 16 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Detta kvartal är det sista med jämförelsesiffror från 2018 innehållande den nedlagda Exigus-produkten", skriver vd Jonas Bergh i rapporten. Fokus ligger nu istället kring produkten QBank 3.0.

Kvartalets nyförsäljning av QBank-abonnemang är den högsta någonsin i bolagets historia. Nyförsäljning skedde i Europa, USA och Asien.QBNK, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 6,8 6,1 11,5%
EBITDA 1,5 1,6 -6,3%
EBITDA-marginal 22,1% 26,2%
EBITA 1,5 1,6 -6,3%
EBITA-marginal 22,1% 26,2%
Rörelseresultat 1 1,1 -9,1%
Rörelsemarginal 14,7% 18,0%
Nettoresultat 0,8 0,9 -11,1%

Read more about QBNK Holding AB