Published: 1/20/2021 12:32:18 PM

Carbiotix: Positionerade för expansion - Analyst Group

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som uppnått flera viktiga milstolpar under de senaste månaderna, vilket har fått aktien att stiga med över 400 % sedan november. Flera globala LinkGut-avtal, en produktionsanläggning med 10 tons årskapacitet från Q2-21 och stora insynsköp under december/januari har utgjort starka värdedrivare.

Carbiotix kliver in i 2021 med bra medvind i seglet och till rådande värdering ser även Bolaget ut att tillföras ca 14,4 MSEK under februari via utestående teckningsoptioner. Med hänsyn till uppnådda milstolpar har vi uppdaterat vårt värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 22,2 kr i ett Base scenario.


Link to the analysis

Read more about Carbiotix AB