Published: 2/23/2021 8:23:44 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma har valt studiedesign för kommande fas I-studie med SI053

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har valt studiedesign för den planerade fas I-studien med läkemedelskandidaten SI053.

Bolaget har valt en så kallad tre-plus-tre-design för doseskalering följt av en expansionsfas under klinisk fas I för SI053 istället för en adaptiv design som man tidigare ansåg var passande. Det innebär att bolaget ska tillverka fasta doser som man har valt på förhand och som valts baserat på EMA:s rekommendationer samt prekliniska data.

"Denna viktiga milstolpe tar oss ännu ett steg närmare klinisk fas I. 3+3 design är mer passande för SI-053 av praktiska skäl. Dessutom förenklas tillverkningen inför fas I", kommenterar Breezy Lindqvist, medicinsk chef på bolaget, i ett pressmeddelande.

"Jag tror starkt på att genom en mer noggrann dose-finding process under fas I kommer vi att lyckas förbättra effektiviteten av SI-053 jämfört med Temodex och höja överlevnaden av patienterna ännu mera", lägger vd Igor Lokot till.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB