Published: 4/9/2021 9:51:48 AM

Carbiotix: Tydlig målbild under 2021 - Analyst Group

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som under de senaste kvartalen uppnått flera viktiga milstolpar. Under februari fylldes kassan på via inlösen av TO1 där nyttjandegraden uppgick till 100 %, den finansiella positionen har därmed stärkts och under 2021 finns flera möjliga triggers att se fram emot, bl a färdigställandet av en första pilotanläggning under H2-21, GRAS-status i USA och vidare expansion av LinkGut API-lösninge.

Med hänsyn till att Carbiotix utvecklas i linje med våra förväntningar ser vi fortsatt ett motiverat nuvärde idag om 246 MSEK (Market Cap), motsvarande 20 kr per aktie, i ett Base scenario.


Link to the analysis

Read more about Carbiotix AB