Published: 5/26/2021 8:23:25 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sustainion Group AB: Sustainion rapporterar liten men positiv ebitda-vinst

Industribolaget Sustainion redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 13,3 miljoner kronor (3,4). Justerat för förvärv och valutaeffekter, var den organiska tillväxten -4,0 procent.

Ebitda-resultat blev 0,4 miljoner kronor (-0,7).

Rörelseresultatet blev -0,2 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före och efter skatt var -0,4 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (-0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,0 miljoner kronor (-0,5).

Likvida medel uppgick till 13,1 miljoner kronor (0).

Bolaget har i maj genomfört emissioner som tillfört bolaget sammanlagt 34,5 miljoner kronor före transaktionskostnader på 2 miljoner.

"Nu har vi tillförts en bra kassa som, i kombination med bankfinansiering, gör att vi har än större
möjligheter när vi tittar på lämpliga förvärvsobjekt som kan passa bra in i Sustainion.
Vi har redan undersökt ett antal bolag och processen med att hitta rätt investering fortgår.
Förvärvsobjekt skall passa bra in i Sustainion och komplettera något av våra befintliga bolags
verksamhetsområden eller utgöra ett helt nytt område", säger vd Brodde Wetter i rapporten.


Sustainion, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 13,3 3,4
EBITDA 0,4 -0,7
Rörelseresultat -0,2 -0,8
Resultat före skatt -0,4 -0,9
Nettoresultat -0,4 -0,9
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,0 -0,5
Likvida medel 13,1 0

Read more about Sustainion Group AB