Published: 12/8/2021 3:17:19 PM

Carbiotix: Smart prebiotika - Analyst Group

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som adresserar en marknadsstorlek motsvarande totalt tre miljarder euro, där Bolaget sedan tidigare har presenterat en tydlig produktlanseringsplan för de kommande fem åren. Genomgående för alla produkter är Carbiotix koncept smart prebiotika, där planen är att den första produkten, CarbiAXOS kosttillskottsingrediensen, ska nå marknaden under år 2022. Därefter, under år 2025 och 2026, är målbilden att lansera medicinskt samverkande livsmedelsprodukter respektive terapeutiska sambehandlingsprodukter. Med en tydlig roadmap, fortsatt god likviditet och en snart slutförd installation vid FoodHills som möjliggör en initial produktionskapacitet om 10 ton CarbiAXOS per år, anser vi att Carbiotix är på rätt spår. Vi upprepar därför vårt tidigare Base scenario om 20 kr (20) per aktie.

Link to the analysis

Read more about Carbiotix AB