News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-10-18 15:52:56

Plejd AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Plejd AB 2:a oktober 2018

På Plejd AB:s extra bolagsstämma den 2:a oktober 2018 togs följande enhälliga beslut:

Beslut

  • Till ny revisor i bolaget valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Götenfelt som huvudrevisor

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com


Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Läs mer hos Cision
Read more about Plejd AB