Published: 11/16/2022 8:08:42 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Beowulf Mining PLC: GER UPPDATERING OM KALLAK-PROJEKTET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Beowulf ger en lägesuppdatering för bolagets järnmalmsprojekt Kallak som utvecklas av det helägda dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omfattningsstudien för Kallak Norra är planerad att slutföras fjärde kvartalet 2022. Omfattningsstudien analyserar alternativ och avvägningar projektets olika aspekter, för att uppnå Netto Noll-ambitionen och utveckla en hållbar gruva.

För att stötta omfattningstudien har bolaget anlitat australiensiska Vulcan Technologies för genomförandet av en marknadsstudie.

Arbetet med ansökan om miljötillstånd fortskrider, bland annat med uppdaterade utredningar av naturvärden, vattenhantering och alternativ för transport av Kallak-produkter från gruva till marknad.

Vidare har samråd med rennäringen har inletts och informationsmöten med allmänheten planeras.          
        

Read more about Beowulf Mining PLC