Vårt erbjudande | Spotlight
Hem

För oss är det självklart att alla bolag noterade hos oss ska kunna ta del av den kunskap och erfarenhet vi samlat efter 20 år som marknadsplats för tillväxtbolag. Vi vill ge er det stöd ni behöver för att möta noteringskraven i syfte att skapa transparens och tillförlitlighet. Samtidigt måste ni få möjligheten att bli mer synliga för investerare.

Enklare

Innan ni blivit ett noterat bolag på Spotlight erbjuds ni utbildningar i:
— Investor Relations-utbildning som fokuserar på er kapacitet som noterat bolag och hur informationsgivning ska skötas.
— Bolagsutbildning som fokuserar på öka er förståelse kring informationsgivningsreglerna och relevanta lagar som gäller för bolag noterade i Sverige.

Investor Relations-sida 

Under emissionsprocessen skapar vi en egen Investor Relations-sida (IR-sida) för er, där en investerare kan hitta all information som kan behövas. IR-sidan finns på Spotlights hemsida och sköts av oss. Ni får tillgång till detta innehåll så att ni enkelt kan bädda in det på er egen hemsida.

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av att veta mer om notering? Välkommen att kontakta oss!

Tel: 08-511 68 001

Mail: listing@spotlightstockmarket.com

Tryggare

Det görs alltid en legal och finansiell genomlysning av ert bolag innan notering. Detta är för att säkerställa att ni som bolag är redo för en notering. Vi etablerar då också en kontakt och ger er förslag till möjliga anpassningar för att bli ännu bättre rustade för att vara noterade.

Genomgång av informationskapacitet

Vi gör en genomgång och granskning av er informationsgivningskapacitet inför livet som noterat bolag eftersom det finns särskilda krav på er att ge information till marknaden. Vi hjälper er att säkerställa att ni har rutiner för snabb och smidig informationsgivning till aktiemarknaden.

Granskning av memorandum eller prospekt

Hos oss ingår granskning av memorandum eller prospekt inför notering eller eventuell nyemission. Här vägleder vi er, hjälper er att se till att dokumenten uppfyller kraven och stöttar er om ni har några frågor.

I fokus

Alla bolag hos oss får under sitt första år som noterat direktkontakt med en av våra regelverksexperter som ger tips och stöd till er. Syftet är att ni ska känna er bekväma med de regler, förhållningssätt och krav som ställs på ett noterat bolag. Efter det första året finns vi självklart fortfarande tillgängliga bara ett samtal bort för att vägleda er.

Synligare

Vi ser till att ni blir synliga och får ut era budskap i samband med notering och emissioner. Många investerare besöker vår hemsida för att hitta nästa investering. Därför får ni redan under emissionsperioden en egen IR-sida samt tillgång till Cision för att kunna nå ut med era pressmeddelanden. Vi tar också fram en banner om ert erbjudande som vi sprider i många olika kanaler.

Klockringning

En notering är ett stort steg i ett bolags utveckling – det ska såklart firas! Vi firar med er, era rådgivare och övriga inbjudna. Noteringen filmas och publiceras på Spotlights hemsida.

Vi gör det enklare

Vi vill ge alla våra bolag bästa möjliga förutsättningar att leva upp till noteringskraven och bli synliga för nya investerare. Därför ingår våra tjänster i en fast månadskostnad. Hos oss vet du alltid vad du får – och hur mycket det kostar.

Utbildningar

Spotlight erbjuder utbildningar för ledningsgrupper och styrelser i de noterade bolagen hos oss. Dessa fokuserar på informationsgivningsreglerna och relevanta lagar som gäller för noterade bolag i Sverige.
Seminarier i aktuella ämnen
På Spotlight hålls regelbundet seminarier i aktuella ämnen som rör er som noterat bolag.

Fritt antal värdepapper

Hos oss betalar ni inget extra för handel i olika finansiella instrument. Detta innebär att handel kan ske med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier och teckningsoptioner utan extra kostnad.

Kostnadsfria emissioner och corporate actions

Vi vill inte att det ska finnas några hinder för er att införskaffa nytt kapital och fortsätta er tillväxtresa. Därför tar Spotlight ingen avgift vid emissioner och övriga corporate actions så som aktiesplitar, namnändring m.m.

Vi gör det tryggare

Alla våra bolag får under sitt första år som noterade direktkontakt med en av våra regelverksexperter. Efter det finns vi såklart fortsatt nära till hands – våra regelverksexperter finns alltid tillgängliga för vägledning ett samtal eller ett mail bort.

Förhandsgranskning 

Vi förhandsgranskar alla pressmeddelanden och rapporter innan de offentliggörs. Detta är en unik tjänst som Spotlight erbjuder och som i hög grad minskar bolagets risk för att information som inte är i harmoni med aktiemarknadens komplexa regelverk ska offentliggöras. På så sätt kan vi vägleda och diskutera med er proaktivt istället för att reagera i efterhand. Denna tjänst medför även en större trygghet för bolagets nuvarande och potentiella nya aktieägare.

Granskning av memorandum

För att öka förtroendet för marknadsplatsen och tryggheten för investerarna har Spotlight infört krav på memorandum som gäller vid företrädesemissioner under prospektgränsen. Inför dessa företrädesemissioner granskar vi ert memorandum. Detta innebär att vi ser till att dokumenten innehåller de krav som ställs, och stöttar er om ni har några frågor.

Vi gör er synligare

Noterade bolag får en egen Investor Relations-sida (IR-sida) på Spotlights välbesökta hemsida. Vi är stolta över att ha många tusen unika besökare om dagen. IR-sidan innehåller bland annat kursdata, viktiga nyckeltal, ägardata och pressmeddelanden – det vill säga mycket av det en investerare kan behöva för att göra sin analys.

Investor Relations-sida

Vi erbjuder en kostnadsfri och enkel lösning så att ni ska kunna bädda in allt innehåll från er IR-sida på Spotlight till er egen hemsida.

Eget Cision-konto

Hos oss ingår ett konto på Cision. Via detta konto får ni distribuera ett obegränsat antal pressmeddelanden till finansmarknaden i Sverige och EU. Cision-kontot kan också användas för att nyttja Cisions övriga tjänsteutbud med deras ordinarie priser. Cision erbjuder även lösningar för övriga delar i er kommunikationsplan, exempelvis internationell distribution, mediebevakning och utökad IR-funktionalitet med kopplingar till er hemsida.