Hem

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Kurser för Consensus Asset Management AB

Just Nu

+/-
-0,03
%
-8,04%
Senast
0,37
Högst
0,40
Lägst
0,37
Volym
7 761
Omsatt (SEK)
3 046
Värde (MSEK)
276,1

Styrelse, ledning

VD

  • Patrik Soko

Styrelseordförande

  • Claes-Göran Nilsson

Styrelse

  • Christer Elander
  • Jan Litborn
  • Uwe Löffler
  • Claes-Göran Nilsson
  • Rose Mjörnstedt

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Claes-Göran Nilsson 21,19 28,38 2018-06-30
Anders Hedin 21,05 27,80 2018-06-30
Rolf Lundström 4,81 5,01 2018-06-30
Patrik Soko 4,62 1,95 2018-06-30
Optinator I Göteborg AB 4,59 2,77 2018-06-30
Brännö Invest AB 4,49 1,90 2018-06-30
Anders Wright 4,49 1,90 2018-06-30
Håkan Dahlin 3,89 1,64 2018-06-30
Körner Holding AB 3,89 1,64 2018-06-30
Hampus Hedin 3,75 2,98 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 16,16 14,41 13,30 19,98 9,58 10,60 5,60
Rörelseresultat 4,06 2,09 2,90 9,44 1,51 2,30 -2,80
Resultat före skatt 4,06 2,90 9,44 1,51 2,30 -2,80
Nettoresultat 3,03 -2,28 2,20 7,25 1,06 2,30 -2,80
Vinst per aktie 0,4 -0,3 0,29 0,96 0,14 0,31 -0,0037
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 46,06 44,41 41,99 39,82 30,94 29,88 27,58
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 61,44 58,21 53,29 50,04 37,41 36,83 35,15
Långfristiga skulder inklusive
Kortfristiga skulder
Antal aktier (st) 754 237 629 754 237 629 754 237 629 754 237 629 754 237 629 754 237 629 754 237 629

Kommande rapporter

  • 2019-02-28 Bokslutskommuniké

  • 2018-10-31 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-17 Halvårsrapport