Hem

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Kurser för Recyctec Holding AB

Just Nu

+/-
0,02
%
2,09%
Senast
0,88
Högst
0,88
Lägst
0,85
Volym
4 482
Omsatt (SEK)
3 900
Värde (MSEK)
46,9

Styrelse, ledning

VD

  • Niklas Ekman

Styrelseordförande

  • Ragnhild Skjaevestad

Styrelse

  • Ragnhild Skjaevestad
  • Robert Wahren
  • Hendric Schmidt
  • Andreas Cederborg

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Nordnet Pensionsförsäkring 13,25 11,58 2018-06-30
Joakim Svahn 8,02 7,01 2018-06-30
Altavida AS 7,13 6,23 2018-06-30
Avanza Pension 4,28 3,74 2018-06-30
Roland Magnusson 3,32 6,12 2018-06-30
Gunvald Berger 1,69 1,48 2018-06-30
Adrihan Hermann Diamond Janbaz 1,52 1,33 2018-06-30
Joakim Bergvall 1,37 1,20 2018-06-30
Företagskvalitet Lennart Hullström AB 0,99 0,86 2018-06-30
Lars Sjöberg 0,84 0,74 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 2,74 1,88 0,45 0,50 1,10 0,85 0,12
Rörelseresultat -2,14 -3,72 -4,38 -5,53 -3,68 -5,20 -3,78
Resultat före skatt -2,26 -3,93 -4,49 -6,00 -3,79 -5,40 -3,91
Nettoresultat -2,26 -3,93 -4,49 -6,00 -3,79 -5,20 3,91
Vinst per aktie -0,06 -0,31 -0,19 -0,25 -0,24 -0,29 -0,25
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 11,83 13,20 15,21 19,73 26,03 15,46
Anläggningstillgångar 23,21 22,20 22,97 23,57 23,63 24,90
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 4,32 3,19 3,87 5,71 25,33 4,96
Summa tillgångar 27,53 25,39 26,84 29,27 48,96 29,86
Långfristiga skulder inklusive 8,94 9,09 7,81 5,01 4,13 5,52
Kortfristiga skulder 6,76 3,11 3,81 4,54 18,80 8,88
Antal aktier (st) 37 406 667 23 821 435 23 821 435 23 821 435 15 880 957 15 880 957 15 880 957

Kommande rapporter

  • 2019-01-22 Bokslutskommuniké

  • 2018-10-26 Delårsrapport Q3