Hem

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Kurser för TiksPac AB

Just Nu

+/-
0,22
%
6,83%
Senast
3,44
Högst
3,44
Lägst
3,44
Volym
500
Omsatt (SEK)
1 720
Värde (MSEK)
37,8

Styrelse, ledning

VD

 • Stefan Arvidsson

Styrelseordförande

 • Pelle Hjortblad

Styrelse

 • Lina Danielsson
 • Mikael Halling
 • Pelle Hjortblad
 • Karl Sundqvist
 • Lars-Åke Södergren
 • Salomeh Tafazoli

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Lars Åke Södergren 25,10 25,10 2018-06-30
Avanza Pension 18,53 18,53 2018-06-30
Christer Jönsson 9,98 9,98 2018-06-30
Britt Jönsson 3,53 3,53 2018-06-30
Niklas Jönsson 3,53 3,53 2018-06-30
Fredrik Grevelius 3,28 3,28 2018-06-30
Martin Gorne 2,51 2,51 2018-06-30
Stefan Arvidsson 1,31 1,31 2018-06-30
Rebecca Ringström 1,25 1,25 2018-06-30
Bo Södergren 1,17 1,17 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån
Totala intäkter 5,98 8,17 7,67 5,77 6,13 6,91 3,50
Rörelseresultat 0,77 2,40 2,41 -1,60 0,06 0,01 -1,70
Resultat före skatt 0,77 2,40 2,41 -1,60 0,06 0,01 -1,70
Nettoresultat 0,49 1,79 1,80 -0,90 0,01 -0,06 -1,40
Vinst per aktie 0,04 0,16 0,16 -0,08 0 -0,01 -0,16
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 19,85 21,64 18,99 15,40 12,61
Anläggningstillgångar 1,38 1,58 1,11 1,48 1,89
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 22,64 25,51 21,39 24,16 21,32
Summa tillgångar 24,02 27,09 22,50 25,64 23,21
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Kortfristiga skulder 4,17 5,44 3,51 10,24 10,56
Antal aktier (st) 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 8 701 098

Kommande rapporter

 • 2019-05-09 Årsstämma

 • 2019-02-28 Bokslutskommuniké

 • 2018-11-28 Delårsrapport Q5

 • 2018-08-29 Delårsrapport Q4