Hem

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad och ackumulerad termisk energi. För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och för det globala klimatet.

Kurser för Ecoclime Group AB

Just Nu

+/-
2,00
%
10,87%
Senast
20,40
Högst
20,40
Lägst
19,00
Volym
115 878
Omsatt (SEK)
2 268 996
Värde (MSEK)
384,7

Styrelse, ledning

VD

  • Lennart Olofsson

Styrelseordförande

  • Peter Nygårds

Styrelse

  • Anders Dalstål
  • Niklas Ekblom
  • Torbjörn Hansson
  • Jenny Löfgren
  • Peter Nygårds
  • Lennart Olofsson
  • Roger Östlin

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Lennart Olofsson 26,10 26,10 2018-06-30
Celsium Group I Umeå AB 15,63 15,63 2018-06-30
Bengt Tedebo 3,61 3,61 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 3,31 3,31 2018-06-30
Niklas Ekblom Konsulting AB 3,30 3,30 2018-06-30
Avanza Pension 2,75 2,75 2018-06-30
Gold Line Management & Financials AB 2,66 2,66 2018-06-30
Folke Frömmert 2,45 2,45 2018-06-30
Marco Giertz 1,82 1,82 2018-06-30
Tomas Torstenfelt 1,35 1,35 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 11,83 15,25 13,40 7,86 2,48 3,27 1,86
Rörelseresultat 0,74 2,59 4,20 1,58 -0,01 0,28
Resultat före skatt 0,66 2,51 4,10 1,58 -0,03 0,28 -0,12
Nettoresultat 0,66 1,51 4,10 1,58 -0,03 0,28
Vinst per aktie 0,04 0,09 0,29 0,08 0 0,03 -0,01
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 68,87 32,60 27,41
Anläggningstillgångar 63,05 28,03 16,34
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 31,81 19,75 13,75
Summa tillgångar 94,86 47,78 30,09
Långfristiga skulder inklusive 10,57 8,00 0,00
Kortfristiga skulder 15,42 7,18 2,68
Antal aktier (st) 17 540 836 17 540 836 11 175 870 19 775 870 10 775 870 10 775 870 10 775 870