Hem

Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt.

Kurser för Flowscape Technology AB

Just Nu

+/-
0,01
%
12,12%
Senast
0,07
Högst
0,08
Lägst
0,07
Volym
9 341 738
Omsatt (SEK)
663 265
Värde (MSEK)
104,9

Styrelse, ledning

VD

  • Peter Reigo

Styrelseordförande

  • Henrik Tjernberg

Styrelse

  • Urban Fagerstedt
  • Henrik Tjernberg
  • Lena Torlegård
  • Peter Reigo

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Tandläkare Karla Reigo AB 30,33 30,33 2018-06-30
J H Engineering AB 5,67 5,67 2018-06-30
Avanza Pension 4,27 4,27 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 2,94 2,94 2018-06-30
Kristian Wiman 1,68 1,68 2018-06-30
Mykles AB 1,21 1,21 2018-06-30
Bo Mattsson 1,01 1,01 2018-06-30
Günther & Wikberg 0,97 0,97 2018-06-30
Jakob Almqvist 0,82 0,82 2018-06-30
Per-Arne Pettersson 0,72 0,72 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 3,09 2,27 2,00 1,55 1,62 4,02 1,00
Rörelseresultat -5,45 -2,43 -2,50 -2,85 -2,71 -5,84 -1,43
Resultat före skatt -6,06 -2,44 -2,50 -2,95 -2,86 -5,85 -2,08
Nettoresultat -6,06 -2,44 -2,50 -2,95 -2,86 -5,85 -2,08
Vinst per aktie -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 -0,01
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 106,24 20,74 23,18 25,66 28,61 10,09
Anläggningstillgångar 94,15 20,12 18,47 17,05 16,01 14,91
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 27,34 9,70 7,80 12,70 27,83 2,21
Summa tillgångar 121,49 29,82 26,26 29,75 43,85 17,12
Långfristiga skulder inklusive 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 10,11 9,08 3,08 4,08 15,24 7,02
Antal aktier (st) 1417 487 955 344 757 954 344 757 954 344 757 955 344 757 955 215 473 722 215 473 722

Kommande rapporter

  • 2019-02-21 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-22 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-23 Halvårsrapport