Hem

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Kurser för Emotra AB

Just Nu

+/-
-0,01
%
-0,36%
Senast
1,40
Högst
1,40
Lägst
1,40
Volym
5 284
Omsatt (SEK)
7 398
Värde (MSEK)
19,2

Styrelse, ledning

VD

  • Claes Holmberg

Styrelseordförande

  • Margit Ferm

Styrelse

  • Margit Ferm
  • Claes Holmberg
  • Roy Jonebrant
  • Lars-Håkan Thorell

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 13,64 13,64 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 7,30 7,30 2018-06-30
Lars-Håkan Thorell 4,73 4,73 2018-06-30
Elizabeth Kaminski 4,69 4,69 2018-06-30
Claes Holmberg 2,76 2,76 2018-06-30
Lars Lidén 2,14 2,14 2018-06-30
Marcus Hansson 1,30 1,30 2018-06-30
Pieter Bröjer 1,28 1,28 2018-06-30
Jan Emander 1,11 1,11 2018-06-30
Lars-Erik Nordell 1,04 1,04 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Rörelseresultat -1,81 -2,54 -3,20 -1,68 -1,86 -1,63 -1,86
Resultat före skatt -1,81 -2,54 -3,20 -1,68 -1,86 -1,63 -1,86
Nettoresultat -1,77 -2,50 -3,20 -1,64 -1,82 -1,59 -1,82
Vinst per aktie -0,13 -0,18 -0,24 -0,17 -0,19 -0,17 -0,19
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 6,22 7,99 10,49 1,29 2,93 4,75 6,34
Anläggningstillgångar 0,75 0,94 1,11 1,31 1,50 1,69 1,88
Immateriella anläggningstillgångar 0,00 1,84
Omsättningstillgångar 7,69 9,39 12,27 1,84 3,16 4,91 6,28
Summa tillgångar 8,44 10,34 13,39 3,14 4,66 6,60 8,16
Långfristiga skulder inklusive 0,19 0,23 0,27 0,35 0,39 0,46 0,11
Kortfristiga skulder 2,02 2,11 2,62 1,51 1,35 1,39 1,72
Antal aktier (st) 13 702 259 13 702 259 13 117 343 9 517 860 9 517 860 9 517 860 9 517 860

Kommande rapporter

  • 2019-02-21 Bokslutskommuniké

  • 2018-10-24 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-22 Halvårsrapport