Hem

Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid.

Kurser för Vadsbo SwitchTech Group AB

Just Nu

+/-
0,00
%
0,00%
Senast
0,00
Högst
0,00
Lägst
0,00
Volym
0
Omsatt (SEK)
0
Värde (MSEK)
80,9

Styrelse, ledning

VD

  • Henrik Lönner

Styrelseordförande

  • Göran Nordlund

Styrelse

  • Kristian Larsson
  • Martin Larsson
  • Göran Nordlund
  • Carl Schneider

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Göran Nordlund 15,96 15,96 2018-06-30
Carl Schneider 15,96 15,96 2018-06-30
Emk Holding AB 14,18 14,18 2018-06-30
Sune Tholin 8,24 8,24 2018-06-30
Mikael Pettersson 4,55 4,55 2018-06-30
Henrik Lönner 4,54 4,54 2018-06-30
Avanza Pension 2,64 2,64 2018-06-30
Business Control Partner Holding AB 2,27 2,27 2018-06-30
Radislav Kondic 1,37 1,37 2018-06-30
Rajko Kondic 1,12 1,12 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 8,80 11,14 4,40 7,39 8,21 10,16 6,58
Rörelseresultat 0,23 -0,36 -1,50 -0,42 0,01 0,53 0,51
Resultat före skatt 0,17 0,58 -1,80 -0,41 -0,09 0,85 0,48
Nettoresultat 0,10 0,22 -1,50 -0,35 -0,11 0,94 0,34
Vinst per aktie 0,01 0,016 0 -0,02 0 0,064 0,02
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 15,27 15,17 15,88 17,34 17,69 16,50 15,92
Anläggningstillgångar 13,98 14,04 13,62 13,64 13,51 13,02 13,64
Immateriella anläggningstillgångar 12,57 12,57 12,44 12,48 12,33 12,15 13,01
Omsättningstillgångar 13,60 15,25 11,67 12,48 14,49 13,04 12,28
Summa tillgångar 27,58 29,29 25,29 26,12 28,00 26,06 25,92
Långfristiga skulder inklusive 3,53 2,41 4,53 4,95 5,28 5,64 6,00
Kortfristiga skulder 8,79 11,71 4,88 3,84 5,04 3,92 4,00
Antal aktier (st) 14 453 100 14 453 100 14 453 100 14 453 100 14 453 100 14 653 100 14 653 100

Kommande rapporter

  • 2019-05-16 Årsstämma

  • 2019-02-21 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-15 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-16 Halvårsrapport