Hem

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Kurser för Redwood Pharma AB

Just Nu

+/-
-1,97
%
-19,03%
Senast
8,38
Högst
10,65
Lägst
8,06
Volym
507 739
Omsatt (SEK)
4 467 533
Värde (MSEK)
103,5

Styrelse och ledning

VD

  • Martin Vidaeus

Styrelseordförande

  • Gunnar Mattsson

Styrelse

  • Hans Ageland
  • Ingrid Atteryd-Heiman
  • Bengt Furberg
  • Gunnar Mattsson
  • Martin Vidaeus
  • Mats Lidgard

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Martin Vidaeus 9,75 9,75 2018-09-30
Avanza Pension 8,69 8,69 2018-09-30
Capa Vision Ltd 4,19 4,19 2018-06-30
Jan Christer Petersen 3,48 3,48 2018-09-30
Hans Gunnar Ageland 3,26 3,26 2018-09-30
Joel Henriksson 2,68 2,68 2018-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring 1,25 1,25 2018-09-30
Glenn Heikki 1,17 1,17 2018-09-30
Ludvig Johansson 0,86 0,86 2018-09-30
Antoni Matacz 0,80 0,80 2018-09-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Kommande rapporter

  • 2019-02-13 Bokslutskommuniké