Hem

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, dvs läkemedel som är medicinskt likvärdiga med referensläkemedel i syfte att bli terapeutiskt utbytbara på apotek. Bolaget inriktar sig på nisch-generika, vilket innebär generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från referensläkemedlet. Bolaget är i tillväxtfas med en betydande pipeline (se bolagets senaste finansiella rapport för mer information) av nisch-generika som löpande lanseras allteftersom de godkänns av läkemedelsmyndigheter. EQL Pharma säljer sina läkemedel under eget namn i Norden, men licensierar ut sina egen-utvecklade nisch-generika till noga utvalda klienter i andra länder. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel inom såväl öppen- som slutenvård, men på sikt kan även receptfria läkemedel, kosttillskott och medicinska hjälpmedel komma att ingå i bolagets produktportfölj. Bolaget bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och läkemedelsbolag över hela världen. EQL Pharma är lokaliserat i Lund och noterat på Spotlight under kortnamnet ”EQL”.

Kurser för EQL Pharma AB

Just Nu

+/-
0,25
%
2,27%
Senast
11,25
Högst
11,25
Lägst
11,1
Volym
3 730
Omsatt (SEK)
41 408
Värde (MSEK)
327,0

Styrelse och ledning

VD

 • Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

 • Ingemar Kihlström

Styrelse

 • Björn Beerman
 • Christer Fårhraeus
 • Lars Holmqvist
 • Ingemar Kihlström
 • Rajiv I Modi
 • Maria Bech
 • Anders Månsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Cadila Pharmaceuticals Ltd 30,00 30,00 2018-12-31
Christer Fåhraeus 28,86 28,86 2018-12-31
Avanza Pension 2,54 2,54 2018-12-31
Ben Hayes 1,95 1,95 2018-12-31
Lars Holmqvist 1,82 1,82 2018-12-31
Emanuel Eriksson 1,39 1,39 2018-12-31
Karin Wehlin 1,27 1,27 2018-12-31
Lars Fåhraeus 1,20 1,20 2018-12-31
Martin Søkjer-Petersen 1,15 1,15 2018-12-31
Ingemar Kihlström 1,09 1,09 2018-12-31
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Nyckeltal

*Sammanställd data från Inquiry Financial

Kommande rapporter

 • 2019-02-27 Delårsrapport Q3

 • 2019-05-08 Bokslutskommuniké