Hem

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, dvs läkemedel som är medicinskt likvärdiga med referensläkemedel i syfte att bli terapeutiskt utbytbara på apotek. Bolaget inriktar sig på nisch-generika, vilket innebär generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från referensläkemedlet. Bolaget är i tillväxtfas med en betydande pipeline (se bolagets senaste finansiella rapport för mer information) av nisch-generika som löpande lanseras allteftersom de godkänns av läkemedelsmyndigheter. EQL Pharma säljer sina läkemedel under eget namn i Norden, men licensierar ut sina egen-utvecklade nisch-generika till noga utvalda klienter i andra länder. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel inom såväl öppen- som slutenvård, men på sikt kan även receptfria läkemedel, kosttillskott och medicinska hjälpmedel komma att ingå i bolagets produktportfölj. Bolaget bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och läkemedelsbolag över hela världen. EQL Pharma är lokaliserat i Lund och noterat på Spotlight under kortnamnet ”EQL”.

Kurser för EQL Pharma AB

Just Nu

+/-
-0,05
%
-0,42%
Senast
11,95
Högst
12
Lägst
11,75
Volym
7 433
Omsatt (SEK)
87 874
Värde (MSEK)
347,3

Styrelse och ledning

VD

 • Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

 • Ingemar Kihlström

Styrelse

 • Björn Beerman
 • Christer Fårhraeus
 • Lars Holmqvist
 • Ingemar Kihlström
 • Rajiv I Modi
 • Maria Bech
 • Anders Månsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Cadila Pharmaceuticals Ltd 30,00 30,00 2018-09-30
Christer Fåhraeus 26,74 26,74 2018-11-08
Avanza Pension 2,80 2,80 2018-09-30
Lars Holmqvist 1,96 1,96 2018-09-30
Ben Hayes 1,95 1,95 2018-09-30
Karin Wehlin 1,49 1,49 2018-09-30
Emanuel Eriksson 1,46 1,46 2018-09-30
Lars Fåhraeus 1,25 1,25 2018-09-30
Ingemar Kihlström 1,19 1,19 2018-11-06
Martin Søkjer-Petersen 1,15 1,15 2018-09-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Nyckeltal

*Sammanställd data från Inquiry Financial

Kommande rapporter

 • 2019-05-08 Bokslutskommuniké

 • 2019-02-27 Delårsrapport Q3