Hem

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 8 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Kurser för EQL Pharma AB

Just Nu

+/-
0
%
0,00%
Senast
9,3
Högst
9,3
Lägst
8,8
Volym
8 677
Omsatt (SEK)
78 490
Värde (MSEK)
231,7

Styrelse, ledning

VD

  • Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

  • Ingemar Kihlström

Styrelse

  • Björn Beerman
  • Christer Fårhraeus
  • Lars Holmqvist
  • Ingemar Kihlström
  • Rajiv I Modi
  • Maria Öhlander

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Cadila Pharmaceuticals Ltd 30,00 30,00 2018-06-30
Christer Fåhraeus 26,67 26,67 2018-06-30
Avanza Pension 2,70 2,70 2018-06-30
Lars Holmqvist 1,96 1,96 2018-06-30
Ben Hayes 1,95 1,95 2018-06-30
Karin Wehlin 1,49 1,49 2018-06-30
Emanuel Eriksson 1,44 1,44 2018-06-30
Ingemar Kihlström 1,27 1,27 2018-06-30
Lars Fåhraeus 1,25 1,25 2018-06-30
Martin Søkjer-Petersen 1,15 1,15 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 7,05 7,70 7,70 7,43 5,32 7,60 3,10
Rörelseresultat -1,30 0,20 0,70 -0,19 0,08 -0,21 0,01
Resultat före skatt -1,30 0,20 0,70 -0,19 0,08 -0,21 0,01
Nettoresultat -1,30 0,20 0,70 -0,19 0,08 -0,21 0,01
Vinst per aktie -0,02 0,01 0,03 -0,01 0 -0,01 0
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 56,73 58,03 57,80 57,14 57,34 57,27 51,15
Anläggningstillgångar 37,77 31,37 27,39 25,12 23,10 21,08 20,37
Immateriella anläggningstillgångar 37,18 30,75 27,04 24,76 22,74 20,71 19,99
Omsättningstillgångar 29,27 33,06 35,36 37,77 41,21 42,59 37,40
Summa tillgångar 67,04 64,43 62,75 62,88 64,30 63,67 57,76
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 10,31 6,40 4,95 5,74 6,97 6,40 6,61
Antal aktier (st) 24 911 666 24 911 666 24 911 666 24 911 666 24 911 666 23 938 666 23 938 666