Hem

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Kurser för ECOMB AB

Just Nu

+/-
0,076
%
17,12%
Senast
0,52
Högst
1
Lägst
0,324
Volym
864 933
Omsatt (SEK)
525 078
Värde (MSEK)
6,0

Styrelse, ledning

VD

  • Ulf Hagström

Styrelseordförande

  • Göran Ernstson

Styrelse

  • Göran Ernstson
  • Ulf Hagström
  • Eric Norelius
  • Martin Ridderheim
  • Lars Sjödin

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Tibia Konsult AB 20,90 20,90 2018-06-30
Ulf Hagström 5,49 5,49 2018-06-30
Erik Norelius 4,53 4,53 2018-06-30
Claes Göran Almsparre 4,14 4,14 2018-06-30
Frank Schill 2,61 2,61 2018-06-30
Carl Göran Rasmus Palmqvist 1,78 1,78 2018-06-30
Avanza Pension 1,78 1,78 2018-06-30
Thomas Blixt 1,31 1,31 2018-06-30
Aria Rezai 1,23 1,23 2018-06-30
Martti Poikola 1,06 1,06 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,18 0,64 1,05 1,28 1,70 2,50 0,67
Rörelseresultat -1,47 -0,94 -0,65 -1,01
Resultat före skatt -1,11 -1,36 -0,87 -0,94 -0,65 -0,82 -1,31
Nettoresultat -1,11 -1,36 -0,94 -0,65 -0,82 -1,30
Vinst per aktie -0,09 -0,12 -0,08 -0,08 -0,06 -0,07 -0,113
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital -0,47 3,35
Anläggningstillgångar 0,12 0,15
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 2,17 7,70
Summa tillgångar 2,29 7,85
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 2,76 4,51
Antal aktier (st) 11 447 886 11 477 886 11 477 886 11 447 886 11 447 886 11 477 886 11 477 886

Kommande rapporter

  • 2018-11-29 Kvartalsredogörelse Q3

  • 2018-08-30 Halvårsrapport