Hem

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Kurser för SealWacs AB

Just Nu

+/-
0
%
0,00%
Senast
2,08
Högst
2,38
Lägst
2,08
Volym
3 450
Omsatt (SEK)
7 203
Värde (MSEK)
12,8

Styrelse, ledning

VD

  • Sören Sandström

Styrelseordförande

  • Claes Holmberg

Styrelse

  • Lennart Carlsson
  • Claes Holmberg
  • Roy Jonebrant
  • Johan Lindahl
  • Erling Svensson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Jan Emander 12,99 12,99 2018-06-30
Jonas Rydén 9,31 9,31 2018-06-30
Erling Svensson 7,90 7,90 2018-06-30
Avanza Pension 5,96 5,96 2018-06-30
Claes Holmberg 5,02 5,02 2018-06-30
Erik A Isberg 4,52 4,52 2018-06-30
Lennart Karlsson 4,36 4,36 2018-06-30
Carl-Magnus Kindal 2,62 2,62 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 2,33 2,33 2018-06-30
Sören Sandström 2,19 2,19 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rörelseresultat -0,54 -0,46 -0,42 -0,69 -0,74 -0,67 -0,73
Resultat före skatt -0,54 -0,46 -0,42 -0,69 -0,74 -0,67 -0,73
Nettoresultat -0,54 -0,46 -0,42 -0,69 -0,74 -0,67 -0,73
Vinst per aktie -0,09 -0,12 -0,14 0,22 -0,24 -0,22 -0,24
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 5,17 5,71 1,69 2,08 2,77 3,51 4,18
Anläggningstillgångar 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 4,15 4,54 0,69 0,87 1,62 2,43 2,93
Summa tillgångar 6,20 6,59 2,74 2,92 3,67 4,48 4,98
Långfristiga skulder inklusive 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
Kortfristiga skulder 0,60 0,44 0,61 0,40 0,47 0,54 0,36
Antal aktier (st) 6 160 540 6 160 540 3 079 560 3 074 770 3 074 770 3 074 770 3 074 770

Kommande rapporter

  • 2019-02-26 Bokslutskommuniké

  • 2018-10-31 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-24 Halvårsrapport