Hem

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Kurser för Follicum AB

Just Nu

+/-
-0,03
%
-1,12%
Senast
2,66
Högst
2,75
Lägst
2,60
Volym
74 659
Omsatt (SEK)
200 983
Värde (MSEK)
74,8

Styrelse, ledning

VD

  • Jan Alenfall

Styrelseordförande

  • Fredrik Buch

Styrelse

  • Lars Bruzelius
  • Fredrik Buch
  • Anna Hultgårdh Nilsson
  • Elisabeth Svanberg

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Swedish Growth Fund 14,91 14,91 2018-06-30
Avanza Pension 9,46 9,46 2018-06-30
Mats Lundberg 3,13 3,13 2018-06-30
Kudu AB 2,46 2,46 2018-06-30
Stiftelsen Akademihemman 2,13 2,13 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 1,78 1,78 2018-06-30
Atherioco AB 1,72 1,72 2018-06-30
Tibia Konsult AB 1,68 1,68 2018-06-30
Brushamn Invest AB 1,54 1,54 2018-06-30
Thomas Eldered 1,43 1,43 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
Rörelseresultat -6,82 -6,20 -3,70 -3,95 -3,69 -6,41 -5,19
Resultat före skatt -6,82 -6,20 -3,70 -3,94 -3,67 -6,40 -5,17
Nettoresultat -6,82 -6,20 -3,70 -3,94 -3,67 -6,40 -5,17
Vinst per aktie -0,24 -0,23 -0,23 -0,25 -0,23 -0,4 -0,32
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 18,33 25,15 7,50 11,20 15,15 18,82 25,22
Anläggningstillgångar 3,32 6,72 3,02 3,02 2,74 2,64 2,20
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 18,07 22,95 6,68 9,82 15,07 18,76 27,09
Summa tillgångar 21,39 29,67 9,70 12,84 17,81 21,40 29,28
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 3,06 4,52 2,20 1,63 2,67 2,58 4,06
Antal aktier (st) 28 121 566 26 675 286 16 005 172 16 005 172 16 005 172 16 005 172 16 005 172

Kommande rapporter

  • 2019-02-21 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-22 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-23 Halvårsrapport