Hem

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.

Kurser för New Equity Venture International AB

Just Nu

+/-
0,00
%
0,00%
Senast
0,00
Högst
0,00
Lägst
0,00
Volym
0
Omsatt (SEK)
0
Värde (MSEK)
101,9

Styrelse, ledning

VD

  • Robin Vestersten

Styrelseordförande

  • Thomas Jansson

Styrelse

  • Thomas Jansson
  • Carl Kock
  • Christian Kronegård
  • Robin Vestersten

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
AB B21 Invest 28,90 61,55 2018-06-30
Göran Månsson 12,16 6,58 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 11,97 6,47 2018-06-30
Nordea Liv & Pension 10,97 5,94 2018-06-30
Thomas Jansson 5,16 2,79 2018-06-30
Imperial Eagle AB 3,64 1,97 2018-06-30
Vidja Invest & Consulting AB 3,12 1,69 2018-06-30
Anna Jansson 2,46 1,33 2018-06-30
Gösta Jansson 2,43 1,31 2018-06-30
Joacim Nord 2,12 1,15 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 10,55 13,03 11,30 12,58 6,71 6,12 5,50
Rörelseresultat -3,76 -15,09 -3,60 -3,01 -1,64 -5,41 -1,60
Resultat före skatt -2,80 -25,02 -4,50 -2,34 -1,15 19,54 -1,10
Nettoresultat -2,45 -19,45 -3,90 -2,11 -1,19 21,01 -1,10
Vinst per aktie -0,81 -6,45 -1,29 -0,72 -0,41 7,22 -0,38
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 69,03 62,76 88,18 86,77 77,62 57,63 41,08
Anläggningstillgångar 56,22 44,35 61,03 59,94 52,03 23,46 10,37
Immateriella anläggningstillgångar 4,83 5,66 2,23
Omsättningstillgångar 29,21 35,44 34,00 34,58 27,54 36,52 32,68
Summa tillgångar 85,43 79,78 95,03 94,52 79,57 59,98 43,05
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,87 1,73 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 16,40 17,03 5,99 6,02 1,95 2,35 1,98
Antal aktier (st) 3 015 257 3 015 257 3 015 257 2 910 900 2 910 900 2 910 900 2 910 900

Kommande rapporter

  • 2018-11-15 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-22 Halvårsrapport