Hem

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning.

Kurser för Insplorion AB

Just Nu

+/-
0,20
%
0,93%
Senast
21,80
Högst
21,80
Lägst
20,00
Volym
2 913
Omsatt (SEK)
58 987
Värde (MSEK)
151,1

Styrelse, ledning

VD

  • Patrik Dahlqvist

Styrelseordförande

  • Jan Wahlström

Styrelse

  • Gunilla Almgren
  • Jan Burenius
  • Caroline Pamp
  • Jan Wahlström
  • Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Avanza Pension 9,62 9,62 2018-06-30
Bengt Kasemo 3,76 3,76 2018-06-30
Mikael Hägg 3,70 3,70 2018-06-30
Hans-Olov Olsson 3,65 3,65 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 3,57 3,57 2018-06-30
Chalmers Tekniska Högskola 3,23 3,23 2018-06-30
Livförsäkringsbolaget Skandia 2,64 2,64 2018-06-30
Christoph Langhammer 2,02 2,02 2018-06-30
Elin Larsson Langhammer 1,99 1,99 2018-06-30
Patrik Dahlqvist 1,97 1,97 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,44 1,41 0,90 0,34 0,68 1,38 0,49
Rörelseresultat -1,77 -1,00 -0,80 -1,81 -1,33 -0,95 -1,39
Resultat före skatt -1,83 -1,06 -0,80 -1,88 -1,40 -1,01 -1,46
Nettoresultat -1,83 -1,06 -0,80 -1,88 -1,40 -1,01 -1,46
Vinst per aktie -0,28 -0,16 -0,13 -0,29 -0,21 -0,16 -0,27
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 8,37 8,23 9,07 9,91 10,40
Anläggningstillgångar 6,27 5,96 5,69 5,44 4,95 4,37
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 15,99 9,12 8,83 9,97 11,26 12,26
Summa tillgångar 22,26 15,07 14,52 15,41 16,21 16,63
Långfristiga skulder inklusive 12,87 4,77 4,78 4,84 4,87 4,88
Kortfristiga skulder 1,76 1,94 1,52 1,50 1,43 1,34
Antal aktier (st) 6 608 212 6 548 481 6 450 481 6 450 481 6 362 981 6 281 981 5 025 585

Kommande rapporter

  • 2019-02-21 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-14 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-21 Halvårsrapport