Hem

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
0,58
%
11,60%
Senast
5,58
Högst
5,58
Lägst
5,58
Volym
500
Omsatt (SEK)
2 790
Värde (MSEK)
63,8

Styrelse, ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Hans Arwidsson
  • Jan Sandström
  • Magnus Westgren
  • Christian Östberg
  • Bengt Gustavsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Nordnet Pensionsförsäkring 9,32 9,32 2018-06-30
Rutger Arnhult 9,28 9,28 2018-06-30
Avanza Pension 8,04 8,04 2018-06-30
Mårten Rooth 3,62 3,62 2018-06-30
Anders Johansson 3,55 3,55 2018-06-30
Christian Östberg 3,02 3,02 2018-06-30
Jessica Östberg 2,62 2,62 2018-07-06
Mats Boman 2,57 2,57 2018-06-30
Manligheten AB 2,46 2,46 2018-06-30
Patrik Tillman 2,39 2,39 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,98 1,02 1,00 0,69 0,59 0,54 0,51
Rörelseresultat -2,30 -2,21 -1,50 -2,20 -1,92 -2,09 -1,34
Resultat före skatt -2,33 -2,24 -1,50 -2,24 -1,94 -2,09 -1,34
Nettoresultat -2,33 -2,24 -1,50 -2,24 -1,94 -2,09 -1,34
Vinst per aktie -0,2 -0,26 -0,2 -0,29 -0,25 -0,27 -0,18
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 25,12 27,46 11,24 12,79 15,02 16,96 19,05
Anläggningstillgångar 11,23 10,08 9,41 8,77 8,25 5,27 4,68
Immateriella anläggningstillgångar 8,26 7,49 6,64 5,88 5,34 5,02 4,65
Omsättningstillgångar 19,15 23,09 6,76 8,87 11,16 15,32 17,15
Summa tillgångar 30,39 33,16 16,17 17,64 19,41 20,59 21,83
Långfristiga skulder inklusive 3,11 3,12 3,20 3,20 1,72 1,72 0,24
Kortfristiga skulder 2,16 2,59 1,73 1,65 2,67 1,90 2,54
Antal aktier (st) 11 437 581 11 437 581 7 625 054 7 625 054 7 625 054 7 625 054 7 625 054

Kommande rapporter

  • 2019-02-20 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-12 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-22 Halvårsrapport