Hem

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer. Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller."

Kurser för RhoVac AB

Just Nu

+/-
-0,60
%
-2,10%
Senast
28,00
Högst
29,50
Lägst
27,60
Volym
26 267
Omsatt (SEK)
742 020
Värde (MSEK)
266,7

Styrelse, ledning

VD

  • Anders Ljungqvist

Styrelseordförande

  • Mikael Ørum

Styrelse

  • Cristina Glad
  • Lars Hedbys
  • Anders Ljungqvist
  • Niclas Lundqvist
  • Mikael Ørum

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
RQ Solutions ApS 16,42 16,42 2018-06-01
Ventac Holding (Cyprus) Ltd 12,49 12,49 2018-06-30
Avanza Pension 5,12 5,12 2018-06-30
Thor Straten Holding ApS 3,39 3,39 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 3,21 3,21 2018-06-30
Nils Berntsson 1,58 1,58 2018-06-30
Ola Forsman 1,18 1,18 2018-06-30
Anders Bremer 1,12 1,12 2018-06-30
Björn Tommy Atterling 0,82 0,82 2018-06-30
Bertil Lindkvist 0,71 0,71 2017-03-31
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rörelseresultat -3,87 -3,32 -3,90 -3,00 -2,59 -5,26 -3,50
Resultat före skatt -3,88 -3,32 -3,90 -3,00 -2,59 -5,27 -3,50
Nettoresultat -3,35 -2,87 -3,40 -2,19 -2,59 -3,37 -3,50
Vinst per aktie -0,41 -0,35 -0,42 -0,27 -0,32 -0,48 -0,5
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 10,40 13,26 15,89 19,32 21,61 23,09 18,41
Anläggningstillgångar 2,46 2,34 2,18 2,11 1,98 1,70 1,58
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 10,60 13,60 17,96 19,21 21,68 24,00 19,84
Summa tillgångar 13,06 15,94 20,14 21,32 23,65 25,70 21,42
Långfristiga skulder inklusive 0,51 0,51 0,48 0,37 0,00 0,00 0,07
Kortfristiga skulder 2,16 2,18 3,78 1,63 2,04 2,62 2,95
Antal aktier (st) 8 163 044 8 163 044 8 163 044 8 163 044 8 163 044 7 994 523 6 938 044

Kommande rapporter

  • 2019-02-12 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-16 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-31 Halvårsrapport