Hem

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellan Östern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Kurser för Camanio Care AB

Just Nu

+/-
0,04
%
2,03%
Senast
1,76
Högst
1,76
Lägst
1,65
Volym
44 400
Omsatt (SEK)
76 752
Värde (MSEK)
29,3

Styrelse, ledning

VD

  • Catharina Borgenstierna

Styrelseordförande

  • Pia Engholm

Styrelse

  • Pia Engholm
  • Karsten Inde
  • Petra Kaur
  • Johan Lindén
  • Johanna Rastad

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Brighter AB 19,00 19,00 2018-06-30
Hemmingsson Partners AB 7,92 7,92 2018-06-30
Avanza Pension 6,23 6,23 2018-06-30
Recall Capital Nordic AB 4,73 4,73 2018-06-30
Kinovo Group AB 4,29 4,29 2018-06-30
Truls Sjöstedt 2,31 2,31 2018-06-30
Escritura AB 2,25 2,25 2018-06-30
Export Assist Sweden AB 1,58 1,58 2018-06-30
Henrik Norström 1,47 1,47 2018-06-30
Sörmlandsfonden AB 1,20 1,20 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån
Totala intäkter 2,48 2,22 1,00 2,34 1,76
Rörelseresultat -3,48 -5,71 -3,70 -4,01 -4,01
Resultat före skatt -3,83 -5,74 -3,80 -4,03 -4,03
Nettoresultat -3,79 -5,73 -3,80 -3,94 -4,03
Vinst per aktie -0,24 -0,38 -0,26 -0,33 -0,39
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 12,53 15,77 18,92 21,92 18,81
Anläggningstillgångar 15,79 16,46 16,22 17,20 16,67
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 6,45 9,51 10,71 11,30 8,86
Summa tillgångar 22,24 25,97 26,93 28,50 25,53
Långfristiga skulder inklusive 1,35 1,97 2,20 3,04 3,04
Kortfristiga skulder 8,37 8,23 5,81 3,54 3,68
Antal aktier (st) 15 918 391 15 213 513 14 642 970 14 642 970 10 315 592

Kommande rapporter

  • 2019-02-27 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-15 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-24 Halvårsrapport