Hem

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Kurser för Enrad AB

Just Nu

+/-
0,51
%
11,11%
Senast
5,10
Högst
5,30
Lägst
4,59
Volym
9 840
Omsatt (SEK)
49 906
Värde (MSEK)
26,4

Styrelse, ledning

VD

  • Andreas Bäckäng

Styrelseordförande

  • Jakob Granström

Styrelse

  • Jakob Granström
  • Carl-Johan Ahl
  • Frank Hallberg
  • Peter Tunstad Johansson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Gösta Welandson med bolag 30,52 30,52 2018-06-30
ALMI 12,50 12,50 2018-06-30
Adaptivus Holding AB 8,61 8,61 2018-06-30
Stubben HVB AB 3,13 3,13 2018-06-30
Adinq AB 2,75 2,75 2018-06-30
Membia AB 2,06 2,06 2018-06-30
Investmentbolaget Bremholt AB 2,03 2,03 2018-06-30
Inkubatorn i Borås AB 1,94 1,94 2018-06-30
Per Lindberg 1,92 1,92 2018-06-30
Mikael Larsson 1,89 1,89 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån
Totala intäkter 1,27 1,37 1,30 3,03
Rörelseresultat -1,77 -1,45 -1,90 -0,40
Resultat före skatt -1,79 -1,47 -1,90 -0,46
Nettoresultat -1,79 -1,47 -1,90 -0,46
Vinst per aktie -0,35 -0,28 -0,37 -0,09
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 10,74 12,53 14,01 15,77
Anläggningstillgångar 10,35 10,03 9,68 20,33
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 4,41 6,06 8,21 3,56
Summa tillgångar 14,76 16,09 17,89 23,89
Långfristiga skulder inklusive 2,19 2,23 2,34 5,03
Kortfristiga skulder 1,83 1,33 1,54 3,09
Antal aktier (st) 5 173 570 5 213 600 5 173 570 5 173 570

Kommande rapporter

  • 2019-02-25 Bokslutskommuniké

  • 2018-11-26 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-27 Halvårsrapport