Handel

Hos Spotlight kan du bli delägare i hundratals tillväxtbolag i olika storlekar och från olika branscher. De har en sak gemensamt: viljan att växa och nå sin fulla potential. Du kan investera i bolag från olika branscher, från industri till forskning, till fastigheter och teknik. Det gör det lättare för dig som investerare att hitta ett intressant bolag att lära dig mer om. När du hittat ett bolag du vill investera- och bli delägare i handlar du aktier via någon av våra medlemmar.

Att handla

Du behöver ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär för att handla aktierna. Handeln görs genom de kanaler som bank eller fondkommissionär erbjuder, nedan hittar du alla medlemmar som du kan handla via. Handel kan också göras genom andra banker som handlar genom våra medlemmar, vänligen kontakta din bank för att se om de kan handla Spotlight-aktier.

Spotlights medlemslista

    Handel i SEK  Handel i DKK Handel i NOK
ABC ABG Sundal Collier ASA X X X
AIV Aktieinvest FK AB X    
AVA Avanza Bank AB X X X
CAR/CAD Carnegie Investment Bank AB X X  
DDB* Danske Bank A/S X X X
DNM DNB Bank ASA X X X
EPB Erik Penser Bank AB X X  
MGF Mangold Fondkommission AB X    
MSN Morgan Stanley Europe SE X    
NDS/NRD Nordea Bank Abp (publ) X X X
NON Nordnet Bank AB X X X
PAS Pareto Securities AS X   X
SFK** Sedermera Corporate Finance AB* X X  
SBN SkandiaBanken AB X    
ENS Skandinaviska Enskilda Banken AB X X X
SIF Strivo AB X    
SHB Svenska Handelsbanken AB X X X
SWB Swedbank AB X X X


*Sedermera Corporate Finance AB är dotterbolag till Spotlight Group AB, som även driver Spotlight Stock Market. Sedermera får ingen annan information om bolagen på Spotlight än övriga handelsdeltagare. Spotlight Group AB har även i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra att någon kan drabbas negativt av de intressekonflikter som kan uppstå genom att Sedermera handlar på Spotlight.