Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2006-10-16 14:28:19

Eurocine Vaccines AB: Genomför nyemission

Eurocine Vaccines AB (publ.) genomför en nyemission för att finansiera den fortsatta utvecklingen av sitt nasala influensavaccin, d.v.s. ett vaccin mot influensa i form av näsdroppar. Efter nyemissionen planerar bolaget att noteras på AktieTorget.

Nasala vacciner har stora medicinska och ekonomiska fördelar jämfört med de etablerade injicerade vaccinerna, t.ex.: · Bredare skydd som kan möjliggöra helt nya angreppssätt, t.ex. vid vaccinering mot en influensapandemi. · Enklare och bekvämare vaccinering för patienten - det behövs ingen injektion. · Stora kostnadsbesparingar, av WHO och Världsbanken beräknade till 4.2 miljarder kronor per år. Ett nasalt influensavaccin är det första vaccinet som utvecklas. Influensa är ett av de mest diskuterade hoten mot folkhälsan just nu. Eurocine har en unik möjlighet att bidra med en innovativ produkt som skyddar mot influensa. Vetenskapliga resultat i litteraturen tyder på att just nasal vaccinering mot influensa kan vara ett bidrag till en förbättrad pandemiberedskap till och med innan pandemin är känd. Vetenskapliga studier har visat att ett standardvaccin mot influensa, givet som näsdroppar, skyddar möss mot fågelinfluensa. Detta skydd uppträder inte vid injicering. "Kan detta visas även på människa så kan vi ha ett vaccin mot influensapandemin långt tidigare än någon vågat hoppas." säger Ulf Schröder, grundare och forskningschef. "Ett sådant vaccin bör ta en betydande del av den globala marknaden för influensavacciner, som beräknas till 30 miljarder kr 2010." säger Hans Arwidsson, VD. I produktportföljen finns vidare ett nasalt fågelinfluensavaccin och ett nasalt HIV-vaccin. Längre fram kan ett nasalt vaccin mot rotavirus, som orsakar barndiarréer, vara aktuellt. För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Kort om Eurocine Vaccines AB Eurocine Vaccines AB utvecklar patentskyddade nasala vacciner mot bl.a. influensa och HIV. Vaccinerna utvecklas till klinisk Fas II och licensieras till internationella vaccinföretag som slutför utvecklingsarbetet och står för produktion och lansering. Sedan starten 1999 har Eurocine genererat ett imponerande vetenskapligt underlag till stöd för sin nasala vaccinteknologi genom sitt nära samarbete med forskare vid Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet. www.eurocine.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration