Hem

Publicerat: 2019-11-21 09:41:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om PEN Concept Group AB: FÖRÄNDRINGSARBETE FÖRBÄTTRADE RESULTATET 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Pen Concept, med verksamhet inom inredning för mässor och restauranger, fortsatte sin omstrukturering och såg tydliga effekter av det arbetet under det tredje kvartalet.

Det skriver vd Magnus Hjorth i delårsrapporten.

Resultatet under tredje kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år med 3,4 miljoner kronor till -1,5 miljoner kronor (-4,9). Resultatet av försäljningen av verksamhetsgrenen butiksinredning medförde att omsättningen sjönk till 18,4 miljoner kronor (37,8), men de två kvarvarande affärsområdena Mässa och Restaurang ökade jämfört med samma period föregående år.

Vd framhåller att Pen Concept har fortsatt god orderingång, främst i restaurangsegmentet. E-handelslösning för Pen Products fortgår enligt plan, enligt Magnus Hjorth.

I Pen Interiör är förändringsarbetet genomfört från en produktions- och projektorienterad organisation till en ren projektorganisation. Den kostnadsbesparing och de marginalförbättringar som Pen tidigare utlovat ser bolaget nu effekten av, heter det.

"Sammanfattningsvis så ser vi nu en positiv utveckling av bolaget även om förändringsarbetet har tagit något längre tid än vi beräknat från början. Vi ser att det vi genomfört har gett resultat och en större kontroll av bolagets kostnadsmassa och en ökande orderingång. Jag är övertygad om att trenden håller i sig även kommande kvartal", skriver Magnus Hjorth.

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag

Rörelsens intäkter 18,4 mln kr (37,8) exklusive avyttrade verksamheter från och med 1 maj 2019.

Rörelseresultat (EBIT) -1,5 mln kr (-4,9) exklusive avyttrade verksamheter.

Rörelsemarginal -8,4% (-13,1%) exklusive avyttrade verksamheter.

Periodens nettoresultat -1,9 mln kr (-4,7) inkluderat resultat från avyttrade verksamheter med 1,4 mln kr.

Resultat per aktie -0:08 kr (0:21 kr).          
        

Läs mer om PEN Concept Group AB