Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2010-03-11 08:37:40

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines nyemission övertecknad

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission där 99 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med företräde. Sammanlagt tecknades nyemissionen till cirka 252 procent. Bolaget tillförs 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Eurocine Vaccines AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 1 066 057 aktier, varav 418 168 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande 99 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 647 889 aktier utan stöd av företrädesrätt.

Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission där 99 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med företräde. Sammanlagt tecknades nyemissionen till cirka 252 procent. Bolaget tillförs 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Eurocine Vaccines AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tillför Bolaget 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 1 066 057 aktier, varav 418 168 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarande 99 procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 647 889 aktier utan stöd av företrädesrätt. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 423 125. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 777 125 kronor fördelat på 8 885 625 aktier. Beslut om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har fattats av styrelsen i enlighet med de fördelningsprinciper som har redogjorts i Eurocine Vaccines informationsmemorandum. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 11 mars 2010. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer betalda tecknade aktier ("BTA") att levereras till aktieägarnas konton. Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier ("BTA") i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Aktietorget senast i början av april 2010. Solna 2010-03-11 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Fogdevreten 2 Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Hemsida: www.eurocine.se Pressmeddelande 2010-03-11

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration