Nyheter | Spotlight
Hem

Publicerat: 2019-01-29 09:26:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EasyFill AB: Easyfill genomför riktad nyemission av en miljon aktier

Butiksinredningsbolaget Easyfill genomför en riktad nyemission av en miljon aktier, bestående av 20 000 B-aktier och 980 000 C-aktier till minoriteten i Ebeco i Nizna, Slovakien. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Bolaget har därefter 74,07 miljoner aktier utestående. Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader i Sverige och Slovakien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden till den riktade nyemissionen är att Easyfill ökar sitt ägande i Ebeco från 92 till 100 procent samtidigt som ledningen i Ebeco blir aktieägare i Easyfill, vilket styrelsen anser är av strategiskt värde.

Den riktade nyemissionen tecknas av Radovan Slimák och Peter Boda Jablonova som tecknar vardera 10 000 B-aktier och 490 000 B-aktier. Radovan Slimák är gift med Ebeco SRO:s vd Andrea Slimáková vilket indirekt gör henne också till delägare i Easyfill. De nyemitterade B-aktierna tecknas till kursen 4,15 kronor per aktie, vilket motsvarar 83 000 kronor. De nyemitterade C-aktierna emitteras till kvotvärdet 10 öre per aktie, vilket motsvarar 98 000 kronor. Den sammanlagda köpeskillingen är därmed 181 000 kronor.

"Jag är glad över att vi nu kan säga att all nyckelpersonal i bolaget ’simmar i samma båt’ och att den för oss så viktiga nyckelpersonalen och ledningen i Nizna blir aktieägare", säger Håkan Sjölander, vd i Easyfill.

Läs mer om EasyFill AB