Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-20 11:51:44

EQL Pharma AB: Distributionsavtal signerat för EQL Pharmas hydroxzineprodukt i Finland

EQL Pharma har ingått ett exklusivt avtal med ett större läkemedelsbolag avseende distribution av företagets hydroxyzineprodukt på den finska marknaden. Bakgrunden till överenskommelsen är att det större generikabolaget bedöms ha bättre chans att nå god marknadspenetration i Finland än vad EQL Pharma bedöms ha på egen hand. Lansering beräknas ske under Q3 2015. Den totala omsättningen i originalledet på de marknader som EQL redan har eller kommer att lansera på är 34 mkr årligen. För närvarande finns ingen annan konkurrent än originalet på marknaden. Originalet heter Atarax (UCB). EQL Pharmas hydroxyzineprodukt (i Sverige såld under namnet Hydroxyzine EQL Pharma och i Danmark under namnet Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma) tillhör en grupp av läkemedel som kallas för sederande antihistaminer. Läkemedlet har flera användningsområden, det används bland annat vid behandling av ångest samt vid behandling av olika typer av allergiska reaktioner. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB