Nyheter | Spotlight
Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-02-11 09:00:07

EQL Pharma AB: Clarithromycin HEC lanserad i Sverige

Läkemedlet Clarithromycin HEC (generikum till Klacid) har idag lanserats på den svenska marknaden, i enlighet med tidigare kommunicerade mål. Klaritromycin är ett antibiotikum och tillhör en grupp av läkemedel som kallas för makrolider. Läkemedlet används för att behandla bakteriella infektioner, bland annat infektioner i luftvägarna, halsfluss, bihåleinflammation samt hud- och mjukdelsinfektioner. Den totala omsättningen i originalledet på den svenska marknaden är 2,2 mkr årligen. För närvarande finns inget Klaritromycin-generika på marknaden i Sverige men ett annat generika finns registrerat. Klaritromycin är den första produkt EQL Pharma lanserar som en del av samarbetet med det kinesiska läkemedelsföretaget HEC Pharm. EQL Pharma är ombud för produkten på den svenska marknaden. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB